Ośrodek Golina

Golina Camping Resort – Ośrodek Wypoczynkowy

  • Contrast
  • Layout
  • Font
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Golina k/Wołowa (zwany dalej Ośrodkiem), a prowadzonego przez Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów.
 2. Rezerwacje składane na 3 dni przed przyjazdem nie wymagają potwierdzenia zaliczką. Jednak prosimy o pilną informację w przypadku, gdy cokolwiek w rezerwacji ma ulec zmianie (anulacja, przesunięcie terminu, zmiana długości pobytu, pora przyjazdu). W przypadku rezerwacji składanych krótko przed przyjazdem preferowany jest kontakt telefoniczny – prosimy o podanie nr kontaktowego.
 3. Rezerwacje składane z wyprzedzeniem minimum 4-dniowym wymagają potwierdzenia poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji na nasze konto: BGK 14 1130 1017 0020 1458 9320 0013
 4. Czas oczekiwania na wpłatę zaliczki wynosi 5 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku pobytów pakietowych (szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp.) zaliczka ustalana jest na indywidualnych zasadach.
 6. O anulacji pobytu należy powiadamiać recepcję najwcześniej jak to możliwe.
 7. Zaliczka zostanie zwrócona Gościom, którzy odwołają rezerwację nie później niż 21 dni przed planowanym terminem pobytu. Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona.
 8. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisania Karty meldunkowej.
 9. Podstawą do stwierdzenia uprawnienia Gościa jest okazanie do wglądu legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
 10. Nie melduje się samodzielnie osób które nie ukończyły osiemnastego roku życia.
 11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Ośrodka pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
 13. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00.
 14. Opłatę za pobyt, przy uwzględnieniu wpłaconej zaliczki, uiszcza się w dniu przyjazdu w recepcji Ośrodka według aktualnego cennika w formie gotówki.
 15. W przypadkach szczególnych upoważniony pracownik Ośrodka ma możliwość negocjowania cen.
 16. Należność za noclegi jest płatna z góry.
 17. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 18. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 19. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 20. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 21. Na organizację wieczorków tanecznych, dyskotek oraz palenie ognisk wymagane jest zezwolenie pracownika Ośrodka.
 22. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a o usterkach technicznych lub stanie wyposażenia pokoju niezwłocznie po jego zajęciu.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 24. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 25. Wyrównanie szkody, o której mowa w pkt. 25, następuje poprzez dokonanie wpłaty w recepcji Ośrodka lub poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy według cen detalicznych uszkodzonego lub zniszczonego mienia.
 26. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 28. Jeżeli przy rezerwacji pokoju lub domku Gość Ośrodka zgłosił
  taką chęć, w pokoju Gościa mogą przebywać zwierzęta domowe, za szkody których Gość ponosi pełną
  odpowiedzialność finansową. Gość Ośrodka ponosi także pełną odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone przez przetrzymywane na terenie Ośrodka zwierzę domowe osobom przebywającym na terenie Ośrodka.
 29. Palenie tytoniu w pokojach, domkach kempingowych oraz innych obiektach zlokalizowanych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 30. W pokoju lub domku zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, a także broni i amunicji.
 31. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju Ośrodka od godz. 10:00 do godz. 21:00.
 32. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy w godz. od 22:00 do 6:00.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Ośrodka. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.
 34. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Ośrodka.
 36. Przed wyjazdem z Ośrodka należy zdać pokój lub domek kierownikowi Ośrodka lub pracownikowi Służby Więziennej przebywającemu na terenie Ośrodka, który dokona sprawdzenia pokoju i jego wyposażenia lub zleci niniejsze czynności innej osobie.
 37. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Ośrodka a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział w Wołowie.

Wołów, 4 maja 2020r.

W Ośrodku Wypoczynkowym „GOLINA”

Intencją polityki bezpieczeństwa jest przygotowanie Ośrodka na przyjęcie Gości w nowej
rzeczywistości, przeciwdziałanie COVID -19, a przede wszystkim zapewnienie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa wypoczynku.

BEZPIECZNA LOKALIZACJA

 • Ośrodek Wypoczynkowy zlokalizowany jest z dala od miejskiego zgiełku, w leśnej ciszy. Teren Ośrodka jest ogrodzony i zamknięty.
 • Położenie Ośrodka w lesie, daje naszym Gościom poczucie przestrzeni, możliwość swobodnego poruszania się, wypoczynku, bez konieczności bliskiego kontaktu z innymi Gośćmi.
 • Domki na Ośrodku Wypoczynkowym oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości, każdy ma swój taras i miejsce do zaparkowania samochodu.
 • Stanowiska wędkarskie również oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości. Na jednym stanowisku wędkarski może przebywać tylko jedna osoba.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

 • W pokoju zakwaterowane mogę być tylko 2 osoby. Jeśli domek posiada np. trzy pokoje, osób w domku może przebywać 6 osób.
 • W Recepcji może przebywać tylko jeden Gość. Pozostali Goście proszeni są oczekiwanie poza budynkiem Recepcji zachowując bezpieczne (min 2 metry) odległości.
 • Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach ochronnych.
 • Każdy Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. Można je zakupić w Recepcji Ośrodka.
 • Na Recepcji oraz we wszystkich domkach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego ich mycia i dezynfekcji. Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej.
 • Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wyznaczone jest pomieszczenie na wypadek stwierdzenia objawów choroby u Gości.
 • Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie Goście Ośrodka, pracownicy i dostawcy. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość pojawienia się w Obiekcie przypadkowych osób.

Życzymy udanego wypoczynku 🙂

Link do dokumentu

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212 oraz z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2023 r. Dz.Urz.MS.2023. (w sprawie nadania statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie została włączona do firmy Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. Wobec od dnia 04.02.2023 r. nowa nazwa firmy to:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949

www.pgsw.pl 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphone podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pgsw.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego pgsw.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pgsw.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 • 1(current)
 • 2