Ośrodek Golina

Golina Camping Resort – Ośrodek Wypoczynkowy

  • Contrast
  • Layout
  • Font
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Golina k/Wołowa (zwany dalej Ośrodkiem), a prowadzonego przez Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów.
 2. Rezerwacje składane na 3 dni przed przyjazdem nie wymagają potwierdzenia zaliczką. Jednak prosimy o pilną informację w przypadku, gdy cokolwiek w rezerwacji ma ulec zmianie (anulacja, przesunięcie terminu, zmiana długości pobytu, pora przyjazdu). W przypadku rezerwacji składanych krótko przed przyjazdem preferowany jest kontakt telefoniczny – prosimy o podanie nr kontaktowego.
 3. Rezerwacje składane z wyprzedzeniem minimum 4-dniowym wymagają potwierdzenia poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji na nasze konto: BGK 14 1130 1017 0020 1458 9320 0013
 4. Czas oczekiwania na wpłatę zaliczki wynosi 5 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku pobytów pakietowych (szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp.) zaliczka ustalana jest na indywidualnych zasadach.
 6. O anulacji pobytu należy powiadamiać recepcję najwcześniej jak to możliwe.
 7. Zaliczka zostanie zwrócona Gościom, którzy odwołają rezerwację nie później niż 21 dni przed planowanym terminem pobytu. Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona.
 8. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisania Karty meldunkowej.
 9. Podstawą do stwierdzenia uprawnienia Gościa jest okazanie do wglądu legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
 10. Nie melduje się samodzielnie osób które nie ukończyły osiemnastego roku życia.
 11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Ośrodka pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
 13. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00.
 14. Opłatę za pobyt, przy uwzględnieniu wpłaconej zaliczki, uiszcza się w dniu przyjazdu w recepcji Ośrodka według aktualnego cennika w formie gotówki.
 15. W przypadkach szczególnych upoważniony pracownik Ośrodka ma możliwość negocjowania cen.
 16. Należność za noclegi jest płatna z góry.
 17. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 18. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 19. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 20. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 21. Na organizację wieczorków tanecznych, dyskotek oraz palenie ognisk wymagane jest zezwolenie pracownika Ośrodka.
 22. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a o usterkach technicznych lub stanie wyposażenia pokoju niezwłocznie po jego zajęciu.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 24. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 25. Wyrównanie szkody, o której mowa w pkt. 25, następuje poprzez dokonanie wpłaty w recepcji Ośrodka lub poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy według cen detalicznych uszkodzonego lub zniszczonego mienia.
 26. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 28. Jeżeli przy rezerwacji pokoju lub domku Gość Ośrodka zgłosił
  taką chęć, w pokoju Gościa mogą przebywać zwierzęta domowe, za szkody których Gość ponosi pełną
  odpowiedzialność finansową. Gość Ośrodka ponosi także pełną odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone przez przetrzymywane na terenie Ośrodka zwierzę domowe osobom przebywającym na terenie Ośrodka.
 29. Palenie tytoniu w pokojach, domkach kempingowych oraz innych obiektach zlokalizowanych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 30. W pokoju lub domku zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, a także broni i amunicji.
 31. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju Ośrodka od godz. 10:00 do godz. 21:00.
 32. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy w godz. od 22:00 do 6:00.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Ośrodka. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.
 34. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Ośrodka.
 36. Przed wyjazdem z Ośrodka należy zdać pokój lub domek kierownikowi Ośrodka lub pracownikowi Służby Więziennej przebywającemu na terenie Ośrodka, który dokona sprawdzenia pokoju i jego wyposażenia lub zleci niniejsze czynności innej osobie.
 37. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Ośrodka a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział w Wołowie.

Wołów, 4 maja 2020r.

W Ośrodku Wypoczynkowym „GOLINA”

Intencją polityki bezpieczeństwa jest przygotowanie Ośrodka na przyjęcie Gości w nowej
rzeczywistości, przeciwdziałanie COVID -19, a przede wszystkim zapewnienie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa wypoczynku.

BEZPIECZNA LOKALIZACJA

 • Ośrodek Wypoczynkowy zlokalizowany jest z dala od miejskiego zgiełku, w leśnej ciszy. Teren Ośrodka jest ogrodzony i zamknięty.
 • Położenie Ośrodka w lesie, daje naszym Gościom poczucie przestrzeni, możliwość swobodnego poruszania się, wypoczynku, bez konieczności bliskiego kontaktu z innymi Gośćmi.
 • Domki na Ośrodku Wypoczynkowym oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości, każdy ma swój taras i miejsce do zaparkowania samochodu.
 • Stanowiska wędkarskie również oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości. Na jednym stanowisku wędkarski może przebywać tylko jedna osoba.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

 • W pokoju zakwaterowane mogę być tylko 2 osoby. Jeśli domek posiada np. trzy pokoje, osób w domku może przebywać 6 osób.
 • W Recepcji może przebywać tylko jeden Gość. Pozostali Goście proszeni są oczekiwanie poza budynkiem Recepcji zachowując bezpieczne (min 2 metry) odległości.
 • Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach ochronnych.
 • Każdy Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. Można je zakupić w Recepcji Ośrodka.
 • Na Recepcji oraz we wszystkich domkach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego ich mycia i dezynfekcji. Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej.
 • Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wyznaczone jest pomieszczenie na wypadek stwierdzenia objawów choroby u Gości.
 • Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie Goście Ośrodka, pracownicy i dostawcy. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość pojawienia się w Obiekcie przypadkowych osób.

Życzymy udanego wypoczynku 🙂

Link do dokumentu

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphone podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pgsw.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego pgsw.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pgsw.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Polityka prywatności
w działalności hoteli i ośrodków turystycznych
zarządzanych przez Polską Grupę SW

Wprowadzenie

W wachlarzu działalności Polskiej Grupy SW (dalej: PGSW), znajdują się ośrodki wypoczynkowe, hotele, ośrodek kempingowy oraz pole namiotowe. We wszystkich naszych ośrodkach posiadamy sale konferencyjno-szkoleniowe z profesjonalnym wyposażeniem multimedialnym. W związku z realizacją usług hotelarsko-gastronomicznych, połączonych z usługami konferencyjno-szkoleniowymi oraz organizacją imprez okolicznościowych PGSW przetwarza dane osobowe, m.in. gości, klientów oraz innych osób związanych z tą częścią działalności Instytucji. W PGSW obowiązuje ogólna polityka prywatności dedykowana dla działalności hotelowej, której treść znajduje się poniżej, natomiast szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w poszczególnych procesach otrzymają Państwo w odpowiednim formularzu, umowie lub innym momencie dedykowanym dla momentu zbierania i dalszego przetwarzania danych w związku z konkretnym celem, w zależności od tego czy będziecie naszym gościem, klientem korzystającym z innych usług oferowanych np. przez ośrodek wypoczynkowy, uczestnikiem szkolenia lub kontrahentem.

Jakie jest nasze podstawowe podejście do przetwarzania danych? 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest jednym z praw podstawowych każdej osoby. PGSW przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza, bez względu na to, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy z innych źródeł. Niniejszy dokument dostarcza osobom, których dane osobowe przetwarza PGSW podstawowe informacje na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania.

W każdym przypadku PGSW przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i świadomie, zachowując przejrzystość w obszarze wykorzystywania danych zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz z zapewnieniem nadzoru nad poszczególnymi czynnościami ich przetwarzania, zapewniając jednocześnie osobom których dane przetwarza pełne prawo kontroli ich danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych ?

W procesach przetwarzania danych, w których PGSW jest podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest ich Administratorem danych, reprezentowanym przez Dyrektora PGSW działa jako jednostka sektora finansów publicznych, na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa. Główna siedzibą przedsiębiorstwa mieści się w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowa, siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio lub pośrednio od osób, których dane dotyczą, jedynie w ramach procesów związanych z działalnością PGSW, w tym przypadku – naszych ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne m.in. w celu:

 • dokonania rezerwacji pobytu,
 • wykonania kompleksowej usługi hotelowej lub gastronomicznej,
 • zapewnienia Państwu bezpiecznego pobytu w ośrodku – w tym celu możemy poprosić o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, który chcecie Państwo zaparkować na parkingu ośrodka, który taka możliwość oferuje,
 • w przypadku ośrodków oferujących np. zabiegi lecznicze lub rehabilitacyjne będziemy przetwarzać również Państwa dane medyczne – szczegóły dotyczące ochrony tej kategorii danych znajdą Państwo w obiektach, które oferują tego rodzaju usługi.
 • w obiektach, w których stosowany jest monitoring wizyjny będziemy przetwarzać również Państwa wizerunek – szczegóły dotyczące przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym również znajdują się w obiektach, w których monitoring jest stosowany,
 • wystawienia faktury za pobyt w ośrodku,
 • zawarcia umowy na realizacje określonej usługi oferowanej przez nasze ośrodki (np. impreza okolicznościowa, konferencja, szkolenie).

Dane które przetwarzamy podawane są dobrowolnie przez osobę, której one dotyczą lub np. mogą zostać nam przekazane przez osobę, która w imieniu gościa hotelowego np. rezerwuje dla niego pobyt, organizuje w naszych salach konferencję lub jesteście Państwo uczestnikami imprez okolicznościowych, których organizacja oparta jest na umowie pomiędzy nami i zamawiającym. Nie przetwarzamy danych nadmiarowych, stosujemy zasadę ich minimalizacji i adekwatności do celu, w jakim są zbierane.

Jaki jest zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

PGSW przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, przede wszystkim określonych w statucie Instytucji i przepisach prawa. W zależności od celu przetwarzania (rodzaju usługi/ zadania publicznego) wymienionych w poprzednim rozdziale, a także kategorii osób, których dane przetwarzamy (klient, gość, wykonawca, podwykonawca) zakres zbieranych danych może się różnić, jednakże w każdym przypadku uwzględniana jest zasada minimalizacji danych oraz ich ochrony domyślnej.

W obszarze usług hotelowych, turystycznych i gastronomicznych oferowanych w ramach poszczególnych ośrodków wypoczynkowych, hoteli, ośrodka kempingowego oraz pola namiotowego dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania Państwu z usług poszczególnych obiektów, a nam w celu wywiązania się z określonych obowiązków i zapewnienia tych usług na jak najwyższym poziomie.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w każdym przypadku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str 1) – dalej „RODO”,

Na podstawie tego rozporządzenia legalną przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania danych może być odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. w przypadku rezerwacji pokoju hotelowego),
 2. art. 6 ust.1 lit. b RODO – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. na organizację imprezy okolicznościowej lub konferencji),
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w przypadku wystawienia faktury lub wykonania umowy),
 4. art. 6 ust.1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. w przypadku danych kontaktowych lub stosowania monitoringu wizyjnego).

Szczegółowe informacje na temat podstawy przetwarzania danych przez konkretny hotel lub ośrodek wypoczynkowy znajdą Państwo w siedzibie tego obiektu i/lub na jego stronie internetowej w informacjach dotyczących przetwarzania danych oraz otrzymacie je Państwo w momencie zbierania danych. Odpowiednio będą podane: w formularzu, zawarte w umowie lub zamieszczone w widocznym miejscu w obiekcie – w zależności od rodzaju i celu przetwarzania.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?    

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od nikogo podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele wyrażona zgoda i podanie danych jest niezbędne.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy lub wystawienia faktury za pobyt w hotelu podanie danych jest również dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy lub wystawienia faktury. Jeśli z jakiegoś powodu osoba (kontrahent, współpracownik, klient) nie przekaże nam wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z nią umowy lub wystawić rachunku, a tym samym nie będzie możliwa realizacja celu, a dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów, np. w przypadku danych zbieranych do rozliczeń należności publicznoprawnych wynikających z przepisów podatkowych.

Jakie uprawnienia wobec Administratora przysługują osobom w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
 6. prawo do cofnięcia zgody,
 7. prawo do czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych,
 8. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu
  o profilowanie,
 9. prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, o ile dane przetwarzane są w związku z wcześniej wyrażoną zgodą w celach innych niż ta którą wyraziliście, lub w związku z umową ew. przepisami prawa.

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji konkretnych umów lub obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane mogą przetwarzane przez podmioty, z którymi PGSW podpisałO umowę powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy wspomagającej nasza działalność, np. firm obsługujących systemy teleinformatyczne, serwisujące system monitoringu itp.

Jak długo wynosi okres przetwarzania zgromadzonych danych?

Dane osobowe przetwarzane w Polskiej Grupie SW przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania (np. dla rozliczeń finansowo – księgowych lub archiwizacji dokumentacji) dane przechowywane są przez czas przewidziany w przepisach szczególnych. I tak np.

 1. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
 2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Bliższe informacje na temat czasu przetwarzania danych znajdują się w informacjach dotyczących przetwarzania danych dedykowanych dla konkretnych procesów.

Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w sposób wywołujący wobec osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych  w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów, w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia określone wymagania i w jakim stopniu.

Kiedy można cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pgsw.pl lub przesyłając żądanie na adres hotelu lub ośrodka wypoczynkowego, w którym Państwa dane są przetwarzane.

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy stosujemy pliki cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych PGSW oraz stron internetowych poszczególnych hoteli stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w odrębnej Polityce plików cookies.

Jak zabezpieczamy dane osobowe ?

PGSW stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, mając jednocześnie na celu zapewnienie ich integralności, poufności, rozliczalności i dostępności.

Szczegóły dotyczące sposobów i rodzajów stosowanych zabezpieczeń zostały opisane w wewnętrznych politykach, instrukcjach i procedurach Instytucji.

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu pozyskania dodatkowych informacji, przekazania uwag lub wniosków na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

IOD: Pan Tomasz Tołpa

adres e-mailiod@pgsw.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, PGSW ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Golina Camping Resort jest marką PGSW.