Ośrodek Golina

Golina Camping Resort – Ośrodek Wypoczynkowy

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zarządzenie Porządkowe Nr 4/2011

z dnia 01.05.2011 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu wędkowania
w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Golina k/Wołowa

Wprowadza się regulamin wędkowania w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Golina
k/Wołowa:

 1. § Dokumentem uprawniającym do wejścia na ośrodek, a także uprawniającym do wędkowania jest wykupiony karnet wędkarski.
 2. § Karnet można wykupić na jeden dzień połowu – według cennika w recepcji ośrodka.
 3. § Wędkować można na dwie wędki.
 4. § Łowić można tylko w miejscach wyznaczonych przez pracownika ośrodka.
 5. § Wędkować można od godziny 7:30 do godziny 19:00.
 6. § Osoby zakwaterowane na terenie ośrodka po wykupieniu karnetu mogą wędkować przez cała dobę.
 7. § Obowiązuje limit dzienny połowu ryb, powyżej którego wprowadza się opłatę za kilogram złowionej ryby.
 8. § Obowiązuje zakaz połowu ryb drapieżnych do odwołania.
 9. § Wszystkich obowiązuje zachowanie okresów i wymiarów ochronnych tak jak w PZW.
 10. § Zastrzega się wprowadzenie dodatkowych zakazów połowów ryb i zmianę cen w obowiązującym cenniku.
 11. § Wszystkich wędkujących obowiązuje kulturalne zachowanie się nad wodą jak i też pozostawienie miejsca połowu w stanie w jakim się go zastało.
 12. § Za wędkowanie niezgodne z regulaminem grozi odebranie wykupionego karnetu i zakaz wędkowania do końca bieżącego roku.
 13. § Dzieci poniżej 16 lat mogą wędkować tylko pod opieką dorosłych.
 14. § Dzienny limit połowu ryb:
  • karp – 2 szt.
  • ryby pozostałe – 1 szt.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

About Author