Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. Dz.U. z 12.03.2018 r. poz.143 informujemy, że z dniem 1.11.2018 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie, Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Gdańsku, Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą Koszalinie, Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Rzeszowie, Zachodnią Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Wołowie.

Wobec powyższego od dnia 1.11.2018 r. nowa nazwa firmy to:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

www.igbmazovia.pl

NIP: 5222967596